اخبار شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

شاخص های شهر…

0
جلسات شورا
0
مصوبات شورا
0
افتخارات شورا
0
افتخارات شورا

سامانه شفافیت شورای اسلامی

در سامانه شفافیت شورای اسلامی امکان دسترسی به کلیه ی مناقصات و مزایدات،قراردادها،بودجه و….برای عموم مردم آزاد است.شفاف بودن کلیه ی اقدامات شورای اسلامی باعث جلب اعتماد مردم،رونق و بهینگی فرآیندهای اقتصادی،پیشگیری از فساد اقتصادی می شود.

سامانه مشارکت مردمی

هدف از ایجاد درگاه مشارکت مردمی ایجاد فضای مناسب جهت تعامل و اشتراک مشارکت های مردمی در حرکت جمعی و رو به جلو مدیریت شهر می باشد. مبنای کار بر جلب مشارکت مردم محلی در جهت نهادینه سازی مشارکت های محلی با تاکید بر توانمندسازی و ظرفیت سازی است. مشارکت نقطه مشترک دیدگاه های امروزیست که آن را نیاز مبرم جامعه می دانند.

کمیسیون ها

اخبار کمیسیون ها

پویا وب سپاهان؛ طراح تخصصی ترین سامانه های شورای اسلامی

فهرست