اخبار شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

شاخص های شهر…

0
جلسات شورا
0
مصوبات شورا
0
افتخارات شورا
0
افتخارات شورا

سامانه شفافیت شورا

در سامانه شفافیت شورای اسلامی امکان دسترسی به کلیه ی مناقصات و مزایدات،قراردادها،بودجه و….برای عموم مردم آزاد است.شفاف بودن کلیه ی اقدامات شورای اسلامی باعث جلب اعتماد مردم،رونق و بهینگی فرآیندهای اقتصادی،پیشگیری از فساد اقتصادی می شود.

سامانه مشارکت مردمی

هدف از ایجاد درگاه مشارکت مردمی ایجاد فضای مناسب جهت تعامل و اشتراک مشارکت های مردمی در حرکت جمعی و رو به جلو مدیریت شهر می باشد. مبنای کار بر جلب مشارکت مردم محلی در جهت نهادینه سازی مشارکت های محلی با تاکید بر توانمندسازی و ظرفیت سازی است. مشارکت نقطه مشترک دیدگاه های امروزیست که آن را نیاز مبرم جامعه می دانند.

سامانه آموزش شهروندی

نظام آموزش در جوامع شهری به عنوان محور تحولات شهروندی، زمینه ساز تغییر و رشد و نمو جامعه شهری می باشد. شهروند بودن فرآیندی است که از ارتباط تک تک افراد جامعه معنا و حقیقت می یابد و درتمام طول عمر فرد با او همراه است لذا آموزش های شهروندی در تمام مراحل زندگی فرد تاثیرگذار می باشد.

سامانه باشگاه شهروندی

محیطی پویا جهت یکپارچه سازی خدمات شوراها، بهره مندی شهروندان از تخفیفات اماکن تحت پوشش شهرداری ها، ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات تفریحی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی شهر.

کمیسیون ها

اخبار کمیسیون ها

فهرست